Posted by: phanxine | March 24, 2009

Làm phim từ A – Z

Gửi anh Mong Quan

Dưới đây là vài link để anh có thể cho cháu xem để hiểu một chút về quy trình làm phim. Khi nào có thời gian thì tui sẽ viết rõ hơn, giải thích cặn kẽ hơn về từng bước làm phim.

Làm sao làm phim ngắn (từng bước căn bản) How to make a short film

Làm phim đưa lên Youtube – How to Make A Youtube Movie With Your Kids

Làm phim hài: How to make a comedy movie 

 Đặc biệt là website này tui thấy cũng khá là căn bản và dễ hiểu : http://www.webfilmschool.com/

Chúc anh và cháu làm phim vui. Nếu có phim cháu làm anh gưi link tui xem luôn 🙂


Responses

  1. Cam on nhieu. Toi se~ nghien cuu va update voi anh 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: