Soap Bubbles

postersoapWithin the space of the soap bubbles.

Phim ngắn 5 phút.

Đạo diễn: phanxine

Sản xuất/ biên kịch, Thiết kế âm thanh: phanxinê

Đồng sản xuất/ Quay phim/ Dựng phim: Aaron Hartley

Diễn viên: Jerry Ying, Janet Chiara, John Peliferro, Charlie Corella

Âm nhạc: Brendan Fortune

Trợ lý sản xuất: Tiffany Rice

Hoà âm: Bethany Sparks

Một sát thủ sống cô đơn cạnh nhà một cô gái điếm. Sự đồng điệu của nhịp sống hàng ngày kéo họ xích lại gần nhau, nhưng bí mật của họ đẩy họ xa nhau. Cho đến một ngày…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: