A Gift

agiftPhim ngắn

Dựa theo 3 chương đầu của truyện dài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguỹên Ngọc Thuần.

Đạo diễn: phanxine

Sản xuất/ Chuyển thể kịch bản/phanxine

Đồng sản xuất: Andrew DeJohn, Jeremy Cohen

Trợ lý đạo diễn: Chris Callabaro, Ian Dickinson

Quay phim: Alex Dillion

Dựng phim:  Jessie Murray

Andy tìm thấy những viên kẹo được ‘kẻ lạ mặt’ đặt trên ab2n giáo viên mỗi sáng. Cậu cùng bạn học cố gắng điều tra tìm xem ai chính là ‘kẻ lạ mặt’. Cho đến một ngày, Andy nhận ra một bài học quan trọng hơn việc tìm ra ai là kẻ lạ mặt: ý nghĩa của những món quà đến từ một người vô danh.

Phim đang trong giai đoạn hậu kỳ.

(sẽ tiếp tục cập nhật)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: