Posts Tagged ‘linhtinh’

Đừng làm phim ăn khách!

Posted by: phanxine on March 4, 2009

Nói về điện ảnh Iran

Posted by: phanxine on May 12, 2008

Chuyện tặng quà ở Mỹ

Posted by: phanxine on May 12, 2008