About

Today is the first day of the rest of my life

Advertisements

Responses

  1. Trong nhiều bộ phim em thấy có cảnh các nhân vật là anh em song sinh nhưng thực ra chỉ là 1 diễn viên đóng. Vậy làm sao để có thể đưa lên hình hả anh Linh Phan XINe ? Cảm ơn anh.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: